Warszawska Akademia Muzyki

Indywidualne lekcje gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych.
Prowadzone przez nauczycieli - instrumentalistów w specjalnościach:
fortepian, skrzypce, gitara.
Nauka dla początkujących i na każdym etapie.

Zajęcia wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie nauka gry na instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 30 lub 45 minut.

Każdy semestr zajęć kończy publiczny koncert. Na koncertach uczestnicy zdobywają doświadczenia sceniczne, nieodłączny element zawodu muzyka.

Działa w dwóch rejonach Warszawy:
Centrum - Żytnia 64
Ursynów - Galeria Ursynów, Al. KEN 36 lok. 126

Regulamin

Warszawska Akademia Muzyki jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.

Program obejmuje naukę gry na fortepianie, skrzypcach lub gitarze indywidualnie.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 1 lub 2 razy w tygodniu.
Czas trwania zajęć 30, 45 lub 60 minut indywidualnie.

Akademia Muzyki pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i innych dni wolnych).

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Opłaty są ustalane na początku września i obowiązują przez cały rok szkolny.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.
Opłaty należy wnosić semestralnie. Brak opłaty powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

Opłaty

Nauka gry na instrumencie Opłata za miesiąc zajęć
30 min. 2x w tygodniu 320 zł
45 min. 2x w tygodniu 440 zł
30 min. 1x w tygodniu 220 zł
45 min. 1x w tygodniu 280 zł
60 min. 1x w tygodniu 340 zł

Jednorazowa opłata wpisowa 100 zł dla nowych uczestników zajęć.
Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku dlatego ilość zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

dni wolne 1 - 2 listopada
ferie świąteczne 22 grudnia - 1 stycznia
ferie zimowe 26 stycznia - 10 lutego
ferie Wielkanocne 18 - 23 kwietnia
dni wolne 1 - 3 maja

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół muzycznych i ogólnokształcących w Warszawie

Kontakt

Przez cały rok mogą Państwo uzyskać informacje o Warszawskiej Akademii Muzyki, dzwoniąc pod numer telefonu:
502 161 929
www.muzyczna.art.pl/akademia