podlucka5

Anna Podłucka, ur. 25 lipca 1971 roku w Łodzi. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. S. Moniuszki w Łodzi w klasie fortepianu (1990) oraz Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi w zakresie teorii muzyki (1995). W czasie odbywania studiów ukończyła ponadto Studium Pedagogiczne oraz Studium Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych.

W latach 1996-2008 pracowała w Centrum Edukacji Artystycznej, specjalistycznej jednostce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi. Prowadziła tam między innymi sprawy związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, przeprowadzaniem przesłuchań i konkursów dla uczniów, uczestniczyła w komisjach do spraw nagród Ministra Kultury i Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W latach 1996-1997 brała udział w zespołach opracowujących programy nauczania dla szkół muzycznych. Współpracowała z profesorami uczelni muzycznych w Polsce, a także dyrektorami i nauczycielami szkół muzycznych.

Współpracowała ponadto z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie oraz Wydawnictwem "Perspektywy".

Obecnie jest Dyrektorem Domu Kultury "Działdowska" w dzielnicy Wola m. st. Warszawy.