kowalczyk5

Magdalena Kowalczyk ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie oraz Szkołę Muzyczną II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie fletu.

Już w okresie szkolnym brała aktywny udział w życiu muzycznym miasta i regionu, będąc członkiem licznych zespołów. Do ważniejszych podróży artystycznych tego okresu zaliczyć można tournee z zespołem muzyki dawnej „Capella Scholarum” po Portugalii, gdzie zespół dał ok. 30 koncertów w największych miastach kraju. W tym samym czasie prowadziła czynną działalność harcerską, pełniąc różne funkcje, a udział jej drużyny był wielokrotnie nagradzany w Hufcowych i Chorągwianych Festiwalach Piosenki.

W 2006 roku została finalistką Olimpiady Artystycznej. W latach 2006–2009 pracowała w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Specjalizację Kształcenia Słuchu oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. Swoje wykształcenie uzupełniała na licznych kursach i wykładach, m.in. w ramach Warsztatów multimedialnych dla nauczycieli muzyki i wychowania muzycznego czy Interdyscyplinarnych Kursach Muzycznych w Wies (Bawaria, Niemcy). W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

W okresie studiów prowadziła wykłady dla Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, brała udział w organizacji festiwali: „Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej” oraz Letnie Wiczory Muzyczne „Dziekanka”.

Interesuje się językiem i kulturą niemiecką, co zaowocowało stypendium Goethe Institut dla najlepszych studentów w Hamburgu (Niemcy). W 2016 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Obecnie jest nauczycielem, pracownikiem Biura Koncertowego Uniwersytetu Muzycznego (od 2009). Od września 2017 roku jest też pedagogiem ZPSM im. F. Chopina w Warszawie.