Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

dni wolne 31 października - 1 listopada
dzień wolny 11 listopada
ferie świąteczne 22 grudnia - 1 stycznia
dzień wolny 6 stycznia
ferie zimowe 13 - 26 lutego
ferie Wielkanocne 13 - 18 kwietnia
dni wolne 1 - 3 maja, 15 czerwca

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego.

Instrument główny

klasy I - III
2 x w tygodniu 30 minut

klasy IV - VI
2 x w tygodniu 45 minut

Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu

Teoria

ŻYTNIA poniedziałki - czwartki
URSYNÓW poniedziałki - czwartki
URSYNÓW wtorki - piątki

klasaprzedmiotgodz.
I rytmika z kształceniem słuchu, zespół rytmiczny 15.25
II rytmika z kształceniem słuchu, zespół rytmiczny 16.40
III kształcenie słuchu, rytmika 17.55
IV kształcenie słuchu, audycje muzyczne 15.55
V kształcenie słuchu, audycje muzyczne 17.10
VI kształcenie słuchu, audycje muzyczne 18.25

Chór dla klas IV-VI

ŻYTNIA
wtorek godz. 17.30 - 19.00

URSYNÓW
środa godz. 17.30 - 19.00

Fortepian dodatkowy

klasy V - VI
1 x w tygodniu 30 minut

Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu
Dotyczy wyłącznie uczniów skrzypiec i gitary

Informacje ogólne

Plan nauczania Warszawskiej Szkoły Muzycznej jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.