Trwa rekrutacja do szkoły

Trwa rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Jesteśmy po I naborze. Blisko połowa miejsc jest już zajęta.
Osoby zainteresowane zajęciami w naszej szkole prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia egzaminu dla dziecka.
tel. 506 141 696
Prosimy nie czekać do ostatniej chwili!!

3

Egzamin sprawdzający

Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna.
Dyrektor Szkoły bezpośrednio po egzaminie poinformuje o wynikach przesłuchania i doradzi odpowiedni instrument.
W ciągu kilku dni należy opłacić wpisowe oraz opłatę za naukę w szkole.

Uprawnienia szkoły publicznej, a wpis do ewidencji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wpis do ewidencji szkół artystycznych, a uprawnieniami szkoły publicznej to dwie różne sprawy. Wpis do ewidencji jest obowiązkowy dla każdej niepublicznej szkoły artystycznej.

Uprawnienia szkoły publicznej są nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po spełnieniu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Uprawnienia szkoły publicznej posiadają nieliczne szkoły muzyczne w Warszawie i wyłącznie one mają prawo wydawać świadectwa na państwowych drukach.