Rekrutacja do szkoły

Trwa rekrutacja do szkoły muzycznej na rok szkolny 2019/2020.
Osoby zainteresowane zajęciami w naszej szkole zapraszamy do kontaktu - tel. 603 206 358

3

Egzamin sprawdzający

Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna.
Dyrektor Szkoły bezpośrednio po egzaminie poinformuje o wynikach przesłuchania i doradzi odpowiedni instrument.
W ciągu kilku dni należy opłacić wpisowe oraz opłatę za naukę w szkole.

Uprawnienia szkoły publicznej, a wpis do ewidencji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wpis do ewidencji szkół artystycznych, a uprawnieniami szkoły publicznej to dwie różne sprawy. Wpis do ewidencji jest obowiązkowy dla każdej niepublicznej szkoły artystycznej.

Uprawnienia szkoły publicznej są nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po spełnieniu przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Uprawnienia szkoły publicznej posiadają nieliczne szkoły muzyczne w Warszawie i wyłącznie one mają prawo wydawać świadectwa na państwowych drukach.