Świadectwa

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Koncertu na zakończenie roku informujemy, że świadectwa będą rozdawane na rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu. Dotyczy to również obecnej klasy VI.

W wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.