podlucka5


Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w klasie fortepianu, Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki w zakresie teorii muzyki oraz Studium Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo ukończyła z wyróżnieniem podyplomowe studia w zakresie zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej (Polska Akademia Nauk) oraz zdała pozytywnie egzamin z zakresu zarządzania i prawa gospodarczego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przez wiele lat była członkiem rady nadzorczej Spółki z o.o. Ponadto ukończyła podyplomowe studia Zarządzania oświatą.

Pracowała w Centrum Edukacji Artystycznej, specjalistycznej jednostce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi. Prowadziła między innymi sprawy związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, przeprowadzaniem przesłuchań i konkursów dla uczniów, uczestniczyła w komisjach do spraw nagród Ministra Kultury i Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Brała udział w zespołach opracowujących programy nauczania dla szkół muzycznych. Współpracowała z profesorami uczelni muzycznych w Polsce, a także dyrektorami i nauczycielami szkół muzycznych.

Współpracowała z Wydawnictwem "Perspektywy".

Przez wiele lat była Dyrektorem Domu Kultury "Działdowska" oraz Wolskiego Centrum Kultury w dzielnicy Wola m. st. Warszawy.