rudawska

Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie skrzypiec oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec barokowych. W 2010 roku otrzymała tytuł finalistki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej w sekcji historii muzyki.

W 2011 roku podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym w Instytucie Muzykologii, gdzie również ukończyła kurs pedagogiczny. Za wyniki w nauce wielokrotnie otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów związana była z Kołem Naukowym Etnomuzykologii oraz Historii Muzyki. Była uczestnikiem i prelegentem konferencji naukowych organizowanych m. in. w Gdańsku, Biskupinie, Warszawie, Ostromecku, Bydgoszczy oraz Szczecinie. W 2018 ukazał się artykuł jej autorstwa pt. "Gęśle opolskie na tle lir europejskich z okresu średniowiecza" wydany w tomie pokonferencyjnym przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Jest również absolwentką podyplomowych studiów menedżerskich dla twórców i artystów, organizowanych przez Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest studentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie studiuje teorię muzyki oraz skrzypce barokowe.

Od 2017 roku jest nauczycielem kształcenia słuchu i audycji muzycznych w szkołach muzycznych. Prowadziła również zajęcia muzyki, chóru i rytmiki w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum. Naucza gry na skrzypcach w ogniskach muzycznych. Współpracowała z takimi instytucjami jak: Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy Warszawska Opera Kameralna.