Ewa Alicja Gajkowska urodzona w Warszawie; pianistka, kompozytorka, tłumaczka, pedagog.

Ukończyła warszawskie szkoły muzyczne: PSM I st. im. Karola Kurpińskiego w klasie fortepianu i harfy oraz PSM II st. im. Józefa Elsnera w klasie fortepianu. Dyplom magisterski z najwyższą oceną w specjalności: fortepian otrzymała na wydziale Pedagogiki Instrumentalnej w klasie fortepianu prof. Juliusza Borzyma.

Następnie odbyła pięcioletnie studia kompozytorskie na wydziale Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bagińskiego oraz z muzyki komputerowej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kotońskiego.

Studiowała też improwizację fortepianową pod kierunkiem prof. Szabolcsa Esztenyi.

Umiejętności doskonaliła na międzynarodowych kursach i warsztatach prowadzonych przez muzyków takich jak: Louis Andriessen, François-Bernard Mâche, Jürgen Knieper, Michael Nyman (dwaj ostatni znani głównie jako twórcy muzyki do filmów Wima Wendersa, Petera Greenewaya i Jane Campion - Niebo nad Berlinem, Kontrakt rysownika, Fortepian).

Zdobyte umiejętności pozwalają jej na prowadzenie działalności pedagogicznej w obszarze kilku specjalności muzycznych. Należą do nich: fortepian, harmonia, kształcenie słuchu, propedeutyka kompozycji. Jako jeden z kilku nauczycieli w Polsce prowadzi autorskie zajęcia z kompozycji z użyciem programu komputerowego, podczas których swoje pierwsze dzieła tworzą kilkuletni uczniowie. Z myślą o nich w ZSM I st. im. Stanisława Moniuszki w Warszawie powołała do życia Konkurs Kompozytorski dla dzieci w wieku 7 do 12 lat.

Inny obszar jej zainteresowań stanowi dziennikarstwo muzyczne. Przez okres ponad dziesięciu lat współpracowała z dwutygodnikiem Ruch Muzyczny, na łamach którego ukazały się pisane przez nią recenzje koncertów, festiwali, książek i wywiady z czołowymi kompozytorami polskiej muzyki współczesnej w ramach prowadzonej przez nią stałej rubryki "Kompozytorzy mówią". Tam też zamieszczała informacje o najnowszych dziełach kompozytorów polskich (m. in. Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego).

Równoległym obszarem jej działalności była i jest praca translatorska i nauczycielska związana z językiem angielskim. W jej przekładzie ukazało się kilka pozycji książkowych z obszaru literatury angielskiej i amerykańskiej. Jako czynny nauczyciel języka angielskiego współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie pełniąc funkcję egzaminatora na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym z języka angielskiego.