wlodarczyk

Izabella Włodarczyk urodzona w Warszawie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie - I wydział, sekcja teorii muzyki.

W okresie studenckim prelegentka koncertów profesorów i studentów różnych wydziałów, podczas letnich warsztatów muzycznych w Kołobrzegu.

Od 1993 roku nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Żyrardowie oraz niepublicznych szkół muzycznych w Warszawie, Łomiankach, Garwolinie i Legionowie.

W okresie pracy zawodowej w szkole w Żyrardowie przygotowała i poprowadziła lekcję otwartą dla uczniów szkoły I i II st pod tytułem "Kształcenie pamięci muzycznej", na podstawie nowatorskiego wówczas podręcznika prof. Izabeli Targońskiej o takim samym tytule.

Prowadziła koncerty szkolne oraz współtworzyła konkursy wewnątrzszkolne z kształcenia słuchu dla uczniów.

Obok działalności dydaktycznej, współpracowała z redakcją czasopisma "Twoje dziecko", pisząc artykuły o muzycznym rozwoju dziecka od jego najwcześniejszych lat i przygotowaniu do edukacji w szkole muzycznej.

Współpracowała także z redakcją czasopisma MAC Edukacja. Napisała wiele artykułów oraz scenariuszy lekcji (znajdują się na stronie internetowej wydawnictwa) na temat wielkich kompozytorów różnych epok oraz podstawowych form muzycznych. Obok teoretycznej prezentacji tematów zawierają one ćwiczenia praktyczne i zabawy, mające na celu zapamiętanie i przyswojenie danego tematu.

W roku szkolnym 2018/2019 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Żyrardowie stworzyła i zorganizowała pierwszy szkolny konkurs z form muzycznych dla uczniów klas V i VI szkoły II stopnia, w którym jej uczniowie zdobyli I nagrodę i wyróżnienie.

Wielu jej uczniów to absolwenci wyższych uczelni, pracujący obecnie w zawodzie muzyka, niejednokrotnie jako pedagodzy szkół muzycznych.