swierczynska5

Urszula Świerczyńska urodziła się w Lublinie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu prof. Teresy Księskiej-Falger.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
Studiowała grę na instrumencie pod kierunkiem prof. Joanny Domańskiej oraz prof. Zdzisławy Rychlewskiej, kameralistykę ukończyła w klasie prof. Urszuli Stańczyk.
Obok studiów pianistycznych ukończyła studia na Wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej w klasie dyrygentury prof. Piotra Warzechy i gry na fortepianie w klasie prof. Beaty Bilińskiej.

Brała udział w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych pianistów i pedagogów: prof. A. Jasińskiego, prof. A. Pikula, prof. R. Smendzianki, prof. A. Sulikowskiego, prof. K. Kenera. Korzystała z porad pianistycznych prof. J. Stompla. Doskonaliła umiejętności pianistyczne pod kierunkiem P. Klajna, Z. Rychlewskiej, M. Szczepańskiego. Będąc studentką Wydziału Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej współpracowała z B. Bilińską.

Już podczas studiów pasjonowała się muzyką Ludomira Michała Rogowskiego. Twórcze poszukiwania uwieńczyły prace:
- „Ludomir Michał Rogowski - kompozytor, pedagog, publicysta, indywidualność muzyczna” – praca magisterska napisana pod kierunkiem st. wykł. Stanisława Kosza,
- „Charakterystyczne cechy języka muzycznego w kompozycjach Ludomira Michała Rogowskiego na przykładzie cyklu fortepianowego Propos serieux et plaisants” - praca napisana pod kierunkiem prof. Zdzisławy Rychlewskiej
- „Zapomniana twórczość kompozytorska Ludomira Michała Rogowskiego na przykładzie miniatur fortepianowych w odniesieniu do Preludiów op. 1 Karola Szymanowskiego” – praca napisana pod kierunkiem prof. Joanny Domańskiej.

Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka w Polsce i zagranicą.

Jest laureatką Makroregionalnych Przesłuchań Uzdolnionej Młodzieży - Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie - II nagroda w kategorii solistów.

Stale współpracuje z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Brała udział w cyklu Arcydzieła Muzyki Kameralnej zorganizowanym przez Fundację Galeria na Prowincji.

Koncertowała między innymi:
- w Konsulacie Generalnym w Kolonii, utwory L. M. Rogowskiego,
- w Sołustowicz Galerie w Bielefeld (Niemcy),
- w Trybunale Koronnym w Lublinie (na zaproszenie Fundacji Willa Polonia) - Rogowski in memoriam,
- w sali koncertowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
- w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie,
- na Festiwalu Spotkań Kultur organizowanym przez Filharmonię Lubelską,
- w sali koncertowej UMFC w Warszawie, Marian Sawa In memoriam - w 75 rocznicę urodzin kompozytora,
- w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w 180 rocznicę urodzin A. Zarzyckiego,
- w ramach obchodów jubileuszowych 60-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie, utwory A. Tansmana,
- w XVIII Lubelskim Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego (koncert i konferencja naukowo-artystyczna "Pulchritudo multiplex est - wokół twórczości Mariana Sawy").

Koncertowała z wieloma wybitnymi artystami wokalistami m. in. Rafałem Bartmińskim, Bartoszem Patrykiem Rzymanem, Aleksandrą Hruby, Dorotą Całek. Z Bartoszem Patrykiem Rzymanem nagrała płytę z utworami L. M. Rogowskiego i M. Karłowicza.

Posiada w swym dorobku artystycznym liczne nagrania radiowe oraz telewizyjne. Pasjonuje się odkrywaniem zapomnianej muzyki polskiej.

Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 2005 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie.

Poza działalnością artystyczną i pedagogiczną interesuje się krytyką muzyczną. Jeszcze jako uczennica została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Muzycznego "I. J. Paderewski – muzyk, polityk, pedagog i wielki patriota" organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Zainteresowania dziennikarstwem muzycznym rozwijała w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem Henryka Cierpioła, Andrzeja Chłopeckiego, Danuty Mirki i Leona Markiewicza.
Jako prelegentka prowadziła Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz Międzynarodowy Festiwal Organowy organizowany przez Roberta Grudnia.