brzezinska5

Agnieszka Brzezińska ur. w Warszawie. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie w klasie fortepianu oraz studia muzykologiczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska z zakresu akustyki muzycznej).

Od wielu lat pracuje w warszawskich szkołach muzycznych jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych (od 1984 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie). Jako nauczyciel angażuje się w organizację różnych form kształcenia nauczycieli m. in. była współorganizatorem cyklu seminariów "Forma sonatowa" przeznaczonych dla nauczycieli form muzycznych, a także szeregu wykładów z zakresu historii muzyki przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół regionu warszawskiego.

W latach 90-tych pełniła funkcję asystenta dyrektora szkoły do spraw artystycznych. W tym okresie zorganizowała kilkaset koncertów w Warszawie, Polsce i za granicą, współpracując z szeregiem instytucji i organizacji, m. in. Filharmonią Narodową, Akademią Muzyczną im. F. Chopina, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteką Narodową, Muzeum im. I. J. Paderewskiego, Staromiejskim Domem Kultury, Zachetą, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Miastem Stołecznym Warszawą, Festiwalem Do-Re-Mi w Łodzi oraz Festiwalem im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

Organizowała koncerty orkiestry w Austrii w Wiedniu i Gaming (we współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Chopinowskich) oraz koncerty w Kaliningradzie. Organizowała również spektakle operowe i operetkowe Szkoły, między innymi we współpracy z Warszawską Operą Kameralną.

Przez kilka lat współpracowała z Ruchem Muzycznym, redagując wywiady z artystami w rubryce "Co słychać?".

Równolegle od wielu lat jest inicjatorem różnych nowatorskich form edukacji artystycznej. Jako współtwórca i Wiceprezes Zarządu Warszawskiej Fundacji Edukacji Artystycznej jest organizatorem Warszawskiego Przedszkola Muzycznego i innych projektów Fundacji - Warszawskiej Szkoły Muzycznej, Letnich Kursów Muzycznych, programów edukacyjnych i społecznych. Są one organizowane we współpracy z wieloma prestiżowymi instytucjami i patronami, a także jednostkami samorządu terytorialnego.