romanowska5

Anita Romanowska ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Warszawie w klasie fortepianu. W 2006 roku zrobiła dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera na wydziale rytmiki i podjęła studia w tym samym kierunku. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopiana w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej (2011). Obecnie jest również studentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym, specjalność Edukacja zintegrowana z terapią pedagogiczną.

W czasie studiów swoją wiedzę pogłębiała na wielu warsztatach i seminariach. Brała udział w seminarium "Wykorzystanie miniatury muzycznej na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej I stopnia" organizowane przez Studium Dalcroze'a przy Akademii Muzycznej w Warszawie. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Seminarium na temat "Emil Jaques-Dalcroze - muzyka w ruchu".

Prowadziła zajęcia umuzykalniające dla dzieci i współprowadziła koncert orkiestry młodzieżowej na "Wielkim Happeningu dla dzieci" zoganizowanym przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich.

Uczestniczyła w 34 Międzynarodowym Kongresie "Dalcroze 2007" organizowanym przez Instytut Jaques-Dalcroze'a w Genewie.

Była uczestniczką seminarium pt. "Piosenka na zajęciach z kształcenia słuchu i rytmiki w klasach I-III" zorganizowanym przez Punkt Konsultacyjny Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Brała udział w "Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III szkoła muzycznej I stopnia" zorganizowanym przez Fundację Pro Musica Bona i Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

Uczestniczyła także w działalności Koła Naukowego Specjalności Rytmika "NewRhythmics" w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Od 2006 roku pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas miesięcy letnich prowadzi warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.