liwanowska5

 

Aurelia Liwanowska-Lisiecka ur. w Żninie. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Warszawie w klasie skrzypiec Janusza Szoka (1987). Studia muzyczne ukończyła z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof. Marii Słubickiej - Podejko w Akademii Muzycznej w Warszawie (1992).

W czasie studiów w Warszawie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem między innymi prof. Zenona Bąkowskiego, prof. Magdaleny Rezler-Niesiołowskiej, prof. Olega Krysy. W tym czasie brała też udział w wielu kursach mistrzowskich, gdzie studiowała między innymi z prof. Wolfgangiem Marschnerem (Łańcut) i prof. Grigorijem Żyslinem (Koblenz). W tym okresie grała też pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, Henryka Czyża i Jana Krenza.

W 1990 roku wygrała egzamin konkursowy i odbyła tournee po Europie z European Community Youth Orchestra. W zespole tym występowała pod dyrekcją Claudio Abbado, Jeffrey Tate i James Judd. Jej wykładowcami byli prof. Viktor Liberman (koncertmistrz Concertgebouw Orchestra) i prof. Jeus Ellermann. W orkiestrze tej grała między innym w salach Gewandhausu w Lipsku i Filharmonii Berlińskiej. Również w 1990 roku brała udział w jubileuszu 10 rocznicy Fundacji Yehudi Menuhina w Paryżu. W ramach tych obchodów wystąpiła w "Orchestre des jeunes de toute l'Europe" (koncert w Theatre des Champs Elysees) oraz pracowała w kwartecie smyczkowym pod kierunkiem Yehudi Menuhina.

W latach 1990-93 była skrzypkiem w orkiestrze kameralnej "Camerata Academia", z którą wielokrotnie występowała we Francji, Belgii i Włoszech. W tym okresie, jako członek tego zespołu, nagrała płytę z "Mesjaszem" G. Fr. Haendla. Z orkiestrą "Camerata Academia" współpracuje ponownie od 1998 roku. Koncertowała między innymi na Festiwalu w Łańcucie pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka (2000), w Warszawie pod kierunkiem Jana Staniendy (1999), a także w Wiedniu, Linzu i Mozarteum w Salzburgu (1998).

W latach 1993-96 była drugim, a od 1996 do 1998 roku pierwszym skrzypkiem w Zespole Kameralistów "Camerata Vistula" prowadzonym przez Andrzeja Wróbla. Z zespołem tym występowała na wielu renomowanych festiwalach między innymi "La Chaise Dieu Festival" we Francji i "Warszawska Jesień". Koncertowała w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Rosji występując na koncertach kameralnych z takimi artystami jak Konstanty Andrzej Kulka (Filharmonia Narodowa), Janusz Olejniczak, Jan Stanienda, Jerzy Sterczyński, Anna Malewicz-Madey. W 1997 roku nagrała płytę kameralną z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki. Jako członek Zespołu nagrała też płytę ze "Stabat Mater" G. B. Pergolesiego. Z Zespołem "Camerata Vistula" wielokrotnie brała udział w programach radiowych i telewizyjnych. Dokonała też archiwalnych nagrań dla Polskiego Radia z polską muzyką kameralną.

W latach 1998-2000 była koncertmistrzem drugich skrzypiec i inspektorem orkiestry kameralnej "Mała Filharmonia". Jako muzyk tej orkiestry występowała m. in. z Wandą Wiłkomirską, Janem Staniendą, Krzysztofem Jakowiczem, Jadwigą Kotnowską, Piotrem Pławnerem, Stanisławem Drzewieckim (płyta z koncertami fortepianowymi), w takich salach jak Filharmonia Narodowa, Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego, w Bazylice Jasnogórskiej.

W 2000 roku nagrała dwie kolejne płyty kameralne: z muzyką sakralną i z koncertami obojowymi J. S. Bacha w wykonaniu Tytusa Wojnowicza.

Jako solistka występowała z orkiestrami w Koncertach skrzypcowych F. Mendelssohna i J. S. Bacha.

 

Oprócz intensywnej działalności koncertowej Aurelia Liwanowska-Lisiecka prowadzi również szeroką działalność pedagogiczną. Od 1992 roku prowadzi klasę skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, a od 1998 roku jest kierownikiem Sekcji Instrumentów Smyczkowych w tej szkole. Współpracowała również z Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 1996 roku prowadziła próby sekcyjne i zespoły kameralne w "Wiosennej Orkiestrze Warszawskiej Jesieni". Był to projekt dla wybitnie uzdolnionej młodzieży warszawskich szkół muzycznych, przygotowany i prowadzony przez Jerzego Maksymiuka i Jacka Kaspszyka, zakończony koncertem na Festiwalu "Warszawska Jesień".

W 1999 roku była jurorem etapu regionalnego Przesłuchań klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia i etapu makroregionalnego Przesłuchań klas skrzypiec szkół muzycznych II stopnia.

Jej najzdolniejsi uczniowie występowali w koncertach solowych w sali Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego, w Galerii "Zachęta", w Łazienkach Królewskich.

Jako pedagog Aurelia Liwanowska-Lisiecka występowała też ze swoimi uczniami na wspólnych koncertach. W 1997 roku przygotowała i wystąpiła jako prowadząca zespół złożony z uczniów warszawskich szkół muzycznych na "Spotkaniach muzyki XX wieku - Passage" w Galerii "Zachęta" w utworach Luciano Berio. Występowała również ze swoimi uczniami na koncertach organizowanych z okazji Dnia Dziecka w Starej Pomarańczarni i Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach. Wystąpiła też na wspólnym koncercie z uczniami w "Karnawale zwierząt" C. Saint-Saensa.

Była wykładowcą skrzypiec i kameralistyki na Letnich Kursach Mistrzowskich w Gołdapii i Starbieninie (1999-2000, 2002-2010).

W latach 2004-2018 i ponownie od 2020 roku jest Dyrektorem Warszawskiej Szkoły Muzycznej.