Konto

Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej
konto 52 1140 2017 0000 4202 1307 7351
tytułem: opłata za szkołę muzyczną
imię i nazwisko dziecka

Opłaty

Opłata za naukę jest ustalana na dany rok szkolny.
Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole.
Jest płatna w 2 ratach za każdy semestr z góry.

Nowych uczniów Szkoły obowiązuje również wpisowe w wysokości 500 zł.

Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Terminy opłat za rok szkolny 2020/2021

dla nowych uczniów Szkoły
Przelewem w dwóch ratach
2750 zł - pierwsza rata oraz 500 zł wpisowe
2800 zł - druga rata - do 20 grudnia 2020

Klasy II - III
Przelewem w dwóch ratach
2750 zł - pierwsza rata - do 20 maja 2020
2800 zł - druga rata - do 20 grudnia 2020

Klasy IV - VI
Przelewem w dwóch ratach
3050 zł - pierwsza rata - do 20 maja 2020
3100 zł - druga rata - do 20 grudnia 2020

Informacje dodatkowe

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych, ani ukrytych opłat za naukę w szkole.

Szkoła w ramach opłaty za naukę zapewnia pianina i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Szkoła nie pokrywa kosztów związanych z zakupem lub wypożyczeniem instrumentów do indywidualnej nauki i ćwiczenia w domu, przyborów szkolnych, nut, itp.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wniesienie opłat zaraz po zdaniu egzaminu wstępnego. W innym przypadku miejsce będzie udostępnione kolejnym zainteresowanym dzieciom.