Konto

Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej
konto 52 1140 2017 0000 4202 1307 7351
tytułem: opłata za szkołę muzyczną
imię i nazwisko dziecka

Opłaty

Opłata za naukę jest ustalana na dany rok szkolny.
Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole.
Jest płatna w 2 ratach za każdy semestr z góry.

Nowych uczniów Szkoły obowiązuje również wpisowe w wysokości 600 zł, w tym bezzwrotna opłata egzaminacyjna 200 zł.
Po zdaniu egzaminu opłata egzaminacyjna jest zaliczana na poczet wpisowego.

Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Terminy opłat za rok szkolny 2023/2024

dla nowych uczniów Szkoły
Przelewem w dwóch ratach
3800 zł - pierwsza rata za I semestr oraz 600 zł wpisowe
3900 zł - druga rata - do 20 grudnia 2023

Klasy II - III
Przelewem w dwóch ratach
3800 zł - pierwsza rata - do 20 maja 2023
3900 zł - druga rata - do 20 grudnia 2023

Klasy IV - VI
Przelewem w dwóch ratach
4200 zł - pierwsza rata - do 20 maja 2023
4300 zł - druga rata - do 20 grudnia 2023

Informacje dodatkowe

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych, ani ukrytych opłat za naukę w szkole.

Szkoła w ramach opłaty za naukę zapewnia pianina i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Szkoła nie pokrywa kosztów związanych z zakupem lub wypożyczeniem instrumentów do indywidualnej nauki i ćwiczenia w domu, przyborów szkolnych, nut, itp.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wniesienie opłat zaraz po zdaniu egzaminu wstępnego. W innym przypadku miejsce będzie udostępnione kolejnym zainteresowanym dzieciom.