Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

dzień wolny 11 listopada
ferie świąteczne 23 -31 grudnia
ferie zimowe 18 - 31 stycznia
ferie Wielkanocne 1 - 6 kwietnia
dzień wolny 3 maja
zakończenie zajęć 23 czerwca

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół muzycznych i ogólnokształcących w Warszawie

Instrument główny

klasy I - III
2 x w tygodniu 30 minut

klasy IV - VI
2 x w tygodniu 45 minut

Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu

Chór dla klas IV-VI

ŻYTNIA
wtorek po południu

URSYNÓW
środa po południu

Teoria

ŻYTNIA poniedziałki - czwartki
URSYNÓW poniedziałki - czwartki
URSYNÓW wtorki - piątki

klasa przedmiot godz.
I kształcenie słuchu, rytmika 15.25
II kształcenie słuchu, rytmika 16.40
III kształcenie słuchu, rytmika 17.55
IV kształcenie słuchu, audycje muzyczne 15.55
V kształcenie słuchu, audycje muzyczne 17.10
VI kształcenie słuchu, audycje muzyczne 18.25

Fortepian dodatkowy

klasy V - VI
1 x w tygodniu 30 minut

Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu
Dotyczy wyłącznie uczniów skrzypiec i gitary

Informacje ogólne

Plan nauczania Warszawskiej Szkoły Muzycznej jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.