Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

ferie świąteczne 23 grudnia - 1 stycznia
ferie zimowe 15 - 28 stycznia
ferie Wielkanocne 28 marca - 2 kwietnia

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół muzycznych i ogólnokształcących w Warszawie

Instrument główny

klasy I - III
2 x w tygodniu 30 minut

klasy IV - VI
2 x w tygodniu 45 minut

Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu

Chór dla klas IV-VI

ŻYTNIA
wtorek 17.45 - 19.15

URSYNÓW
środa 16.30 - 18.00

Teoria

URSYNÓW
wtorki - piątki

klasa przedmiot godz.
I kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 15.25
II kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 16.40
III kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 17.55
IV kształcenie słuchu, wiedza o muzyce 15.55
V kształcenie słuchu, audycje muzyczne 17.10
VI kształcenie słuchu, audycje muzyczne 18.25

ŻYTNIA
poniedziałki - czwartki

klasa przedmiot godz.
I kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 16.40
II kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 17.55
IV kształcenie słuchu, wiedza o muzyce 15.55
V kształcenie słuchu, audycje muzyczne 17.10
VI kształcenie słuchu, audycje muzyczne 18.25

Fortepian dodatkowy

Dotyczy wyłącznie uczniów skrzypiec i gitary
klasy V - VI
1 x w tygodniu 30 minut
Godziny są ustalane z nauczycielem instrumentu

Informacje ogólne

Plan nauczania Warszawskiej Szkoły Muzycznej jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.