Warszawska Szkoła Muzyczna

powstała we wrześniu 2003 roku. Uzyskała uprawnienia szkoły publicznej decyzją Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 roku. Jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół muzycznych prowadzonej przez Ministra Kultury pod numerem 320/12/2003.

Organem prowadzącym szkołę jest Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej. Szkoła jest nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

w godzinach popołudniowych. Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Główne cele szkoły to nauczanie gry na instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych, rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szczególną wagę szkoła przykłada do indywidualnego dostosowania programu nauki gry do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia. Szkoła muzyczna przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

Warszawska Szkoła Muzyczna prowadzi zajęcia w sześcioletnim cyklu nauczania. Naukę w klasie I mogą rozpoczynać dzieci w wieku 6-8 lat.

Partnerzy Szkoły

Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom i partnerom, którzy od początku istnienia Szkoły wspierają jej działania.

mkidn
Adaptacja lokalu na Żytniej oraz instalacja wentylacyjna na Ursynowie zostały zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Passa
Universal Music Polska
naursynowie.pl
owlCode