Warszawskie Przedszkole Muzyczne

powstało w marcu 1999 roku. Od wielu lat jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.

Zapisy na zajęcia 2023/2024

Terminy zapisów na zajęcia:
URSYNÓW - Galeria Ursynów, Al. KEN 36 lok. 126
6 września 2023 (środa) w godz. 16.00 - 18.00

CENTRUM - ul. Żytnia 64
8 i 12 września 2023 (piątek i wtorek) w godz. 16.00 - 18.00
Szczegółowe informacje w sekcji ZAPISY

Na zapisy zapraszamy bez dzieci.

Zajęcia

Zajęcia Przedszkola Muzycznego odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Ich głównym celem jest rozwijanie wrażliwości i zdolności muzycznych dzieci. Zajęcia dzielą się na grupowe umuzykalnienie oraz indywidualną naukę gry na fortepianie.

Umuzykalnienie
Zajęcia umuzykalnienia realizowane są w grupach wiekowych:
dzieci młodsze (3-5 lat) - zajęcia 30 minut
dzieci starsze (zerówka) - zajęcia 45 minut.
Grupy liczą do 15 dzieci.
Są to główne i najważniejsze zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przez zabawę z muzyką poznają one podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się wyrażać ekspresję, poznają proste struktury rytmiczne. Starsze dzieci zapoznają się z elementami notacji muzycznej (nuty, klucze, wartości rytmiczne), uczą się posługiwać terminologią muzyczną. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia zbiorowe są też znakomitą okazją do rozwijania śmiałości, odpowiedzialności, a przede wszystkim umiejętności współpracy w grupie.

Nauka gry na fortepianie
Są to zajęcia indywidualne, wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Podobny charakter mają nasze zajęcia.
Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 15 lub 30 minut (wskazana jest obecność rodziców lub opiekunów).
Dzieci poznają pierwsze tajniki zawodu muzyka. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych. Po kilku miesiącach dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze elementy muzyki - dynamikę, artykulację, charakter wykonywanych utworów.
Niezwykle ważne są publiczne występy. Na koncertach mali artyści zdobywają pierwsze doświadczenia sceniczne, nieodłączny element zawodu muzyka.

Plan zajęć

Centrum - ul. Żytnia 64
pawilon I piętro (stacja metra Młynów)
Zajęcia we wtorki i piątki.
Umuzykalnienie:
godz. 16.30-17.00 grupa I (3-4 lata)
godz. 17.00-17.45 grupa II (5-6 lat)

Ursynów - Al. Komisji Edukacji Narodowej 36
Galeria Ursynów, I piętro, lok. 126 (stacja metra Natolin)
Zajęcia w środy.
Umuzykalnienie:
godz. 16.30-17.15 grupa I (3-4 lata)
godz. 17.30-18.15 grupa III (5-6 lat)

Opłaty 2023/2024

Umuzykalnienie

ZajęciaOpłata za miesiąc zajęć
Ursynów300 zł
Centrum380 zł

Nauka gry na fortepianie

Zajęcia UrsynówOpłata za miesiąc zajęć
15 min. 1x w tygodniu300 zł
30 min. 1x w tygodniu390 zł
Zajęcia CentrumOpłata za miesiąc zajęć
15 min. 2x w tygodniu380 zł
30 min. 2x w tygodniu560 zł

Jednorazowa opłata wpisowa 170 zł dla nowych uczestników zajęć.
Opłaty są obliczone w skali roku, ilość zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.

Regulamin

1. Warszawskie Przedszkole Muzyczne jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.
Warszawskie Przedszkole Muzyczne nie jest "przedszkolem" w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych:
- w Centrum 2 razy w tygodniu,
- na Ursynowie 1 raz w tygodniu.

3. Program obejmuje:
- umuzykalnienie w grupach do 10 dzieci,
- naukę gry na fortepianie, indywidualnie.

4. Czas trwania zajęć
- umuzykalnienie
w grupach młodszych 30 minut
w grupach starszych 45 minut.
- nauka gry na fortepianie 15 lub 30 minut indywidualnie.

5. Przedszkole Muzyczne pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i innych dni wolnych).

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza zajęciami ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Opłaty są ustalane na początku września i obowiązują przez cały rok szkolny. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.
Opłaty należy wnosić w pierwszym tygodniu zajęć każdego miesiąca. Brak opłaty w terminie powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

Kontakt

Przez cały rok mogą Państwo uzyskać informacje o Warszawskim Przedszkole Muzycznym, dzwoniąc pod numer telefonu:
501 097 357
Szczegółowe informacje na stronie
www.przedszkole.art.pl