Teoria i Chór

Rytmika, Kształcenie słuchu
Elżbieta Wojakowska
Tatiana Stepaniuk

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne
Katarzyna Bortkun-Szpotańska
Bożena Sitek

Chór
Bożena Sitek

Kwalifikacje

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych.