Kwalifikacje

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów Akademii Muzycznych lub Uniwersytetu Muzycznego na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych.