Warszawska Akademia Muzyki

Indywidualne lekcje gry na instrumentach dla młodzieży w wieku licealnym oraz dla dorosłych.
Prowadzone przez nauczycieli - instrumentalistów w specjalnościach:
fortepian, skrzypce, gitara.
Nauka dla początkujących i na każdym etapie.

Zajęcia wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie nauka gry na instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń.
Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 30 lub 45 minut.

Każdy semestr zajęć kończy publiczny koncert. Na koncertach uczestnicy zdobywają doświadczenia sceniczne, nieodłączny element zawodu muzyka.

Działa w dwóch rejonach Warszawy:
Centrum - Żytnia 64
Ursynów - Galeria Ursynów, Al. KEN 36 lok. 126

Opłaty 2023/2024

Nauka gry na instrumencie Opłata za miesiąc zajęć
30 min. 1x w tygodniu 390 zł
45 min. 1x w tygodniu 480 zł
60 min. 1x w tygodniu 570 zł
30 min. 2x w tygodniu 560 zł
45 min. 2x w tygodniu 740 zł

Jednorazowa opłata wpisowa 170 zł dla nowych uczestników zajęć.
Opłaty są obliczone w skali roku, ilość zajęć w miesiącu może być różna.
System płatności - semestralny (za 5 miesięcy)
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.

Konto

Konto bankowe Warszawskiej Fundacji Edukacji Artystycznej:
52 1140 2017 0000 4202 1307 7351
tytułem imię i nazwiska uczestnika

Regulamin

1. Warszawska Akademia Muzyki jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.

2. Program obejmuje naukę gry na fortepianie, skrzypcach lub gitarze indywidualnie.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 1 lub 2 razy w tygodniu.
Czas trwania zajęć 30, 45 lub 60 minut indywidualnie.

3. Akademia Muzyki pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i innych dni wolnych).

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Opłaty są ustalane na początku września i obowiązują przez cały rok szkolny. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.
Opłaty należy wnosić semestralnie. Brak opłaty powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

ferie świąteczne 23 grudnia - 1 stycznia
ferie zimowe 15 -28 stycznia
ferie Wielkanocne 28 marca - 2 kwietnia

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół muzycznych i ogólnokształcących w Warszawie